Tuesday,July-23rd
 


夷堅志

夷堅志
 概述
  《夷堅志》是南宋筆記小說集。書名出自《列子.湯問》:《山海經》爲"大禹行而見之,伯益知而名之,夷堅聞而志之。"大意是指《山海經》中的故事是大禹看到的,伯益取的名,夷堅聽說後記載下來了。可見洪邁是以夷堅自謂,將其書比作《山海經》。全書原分初志、支志、三志、四志,每志按甲、乙、丙、丁順序編次。著成甲至癸二百卷;支甲至支癸、三甲至三癸各一百卷;四甲、四乙各...

阅读全文>>

 

蓍、策、爻、筮之本义

二:蓍、策、爻、筮之本义
二:蓍、策、爻、筮之本义
朱熹的《周易本义·筮仪》载:“蓍(读shi阴平)五十茎,韬以纁(浅红色)帛,贮以皂囊,纳之椟中。”这里所提的50根蓍茎是筮者的用具,蓍是指蓍草,它是一种高大的草本植物,又称为锯齿草,我国南方俚语称之为“巴茅”,它的茎直立,穗端茎杆长且直,粗细如圆筷,用刀横切成节,即可作筮用的蓍茎。
这种蓍...

阅读全文>>

 

建安七子之---徐幹

徐幹简介
徐干(170~217),汉魏间文学家。建安七子之一。字伟长。北海郡(今山东昌乐附近)人。少年勤学,潜心典籍。汉灵帝末,世族子弟结党权门,竞相追逐荣名,徐干闭门自守,穷处陋巷,不随流俗。建安初,曹操召授司空军师祭酒掾属,又转五官将文学。数年后,因病辞职,曹操特加旌命表彰。后又授以上艾长,也因病不就。建安二十二年(217)二月,瘟疫流行,□亦染疾而亡。

徐干一生,以"清玄体道"著称。在创作方面,则以诗、赋、散文见长。

阅读全文>>

 
 

Links: BaiDu | GooGle | BING | webQQ | iFeng | SkyCN | 360 | TuDou | PcOnLine | Wikipedia | GuoXue | PKU | eshukan | ZGwww | ...